>>Scheiden, de cijfers

Scheiden, de cijfers

27-09-2018

Scheiden is het onderwerp van de dag in deze tijd van het jaar. Iedereen kent wel iemand die nu in scheiding ligt. Boterbriefje of geen boterbriefje, uit elkaar gaan is een pittige tijd. Er zijn weer nieuwe cijfers bekend en die liegen er niet om.

De landelijke cijfers:

  • In Nederland eindigt een derde van alle huwelijken in een echtscheiding. Daarbij krijgen ongeveer 110.000 kinderen jaarlijks te maken met een scheiding.
  • In 1950 liepen 6.462 huwelijken op de klippen (3 per 1000 echtparen) en in 2016 waren dat er 34.232 (10 per 1000 echtparen). 
  • Het aantal stiefgezinnen in Nederland is sinds 1998 met bijna 35.000 toegenomen. In 2010 was het aantal stiefgezinnen ongeveer 184.000.
  • Van de kinderen die een echtscheiding hebben meegemaakt, krijgt ongeveer 40 procent daarna te maken met een nieuwe relatie van een of beide ouders.
  • Van de stellen met kinderen in Nederland vormden 7 procent een stiefgezin in 2007.
  • Deze stiefgezinnen telden 282.000 kinderen.
  • Bij ruim 80 procent van de stiefgezinnen komen de stiefkinderen uit een eerdere relatie van de moeder. In bijna 15 procent van de stiefgezinnen komen alle stiefkinderen uit een eerdere relatie van de vader. In minder dan 5 procent van de stiefgezinnen komen kinderen voort uit eerdere relaties van zowel de vader als de moeder. Bij ongeveer een derde van alle stiefgezinnen hebben de ouders ook gezamenlijke kinderen.

Bronnen: Kormos &Spruijt, Bunthof & Visscher, Bil & Bil, CBS, met dank aan Rozemarijn Janssen.

 

Sitemap | © 2019 Goed uit elkaar gaan